Siemens, Grundig, Continental

Montaż – Renault, Mercedes, Volvo, Daf, Scania, Iveco, Man
System automatycznego wykupu myta opracowany przez Toll Collect bazuje na innowacyjnej kombinacji technologii telefonii komórkowej (GSM) oraz satelitarnym systemie nawigacyjnym – GPS (Global Positioning System). Istotą automatycznego wykupu opłat jest urządzenie pokładowe, tzw. jednostka On Board Unit (OBU). Za pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników określających położenie pojazdu jednostka OBU automatycznie oblicza za kierowcę przejechane odcinki dróg, nalicza opłatę na podstawie określonych parametrów dotyczących pojazdu i taryf oraz przekazuje dane za pośrednictwem sieci komórkowej do centrum obliczeniowego Toll Collect w celu dalszego przetwarzania danych.

Sposób Rejestracji:

1.Użytkownik, który chce korzystać z automatycznego poboru myta na płatnych odcinkach dróg w Niemczech – musi zarejestrować swoją firmę u operatora TOLL COLLECT. Formularze rejestracyjne można wydrukować ze strony lub zarejestrować się on-line: www.toll-collect.de/

2. Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego firmy oraz kart identyfikacyjnych– należy zgłosić się do partnera serwisowego TOLL COLLECT celem personalizacji (przygotowania) i montażu urządzeń pokładowych OBU (SIEMENS ,GRUNDIG lub CONTINENTAL).

3.Partner Serwisowy zamówi personalizację dla Państwa urządzenia – opierając się na danych zarejestrowanych w
systemie Toll Collect.

W zależności od typu urządzenia pokładowego można je zainstalować w szufladce DIN (w przypadku OBU producenta Grundig, Continental) lub na tablicy rozdzielczej (OBU producenta Siemens). Podczas personalizacji do urządzeń pokładowych zostaną wpisane niezmienne specyficzne dane samochodu ciężarowego, np. klasa emisji spalin. Poprzez zapisanie numeru rejestracyjnego pojazdu w pamięci urządzenia nastąpi jednoznaczne przyporządkowanie numeru rejestracyjnego do urządzenia pokładowego.

Siemens, Continental i Grundig

Wszelkie czynności wykonywane podczas personalizacji urządzenia pokładowego – jak również podczas późniejszej konserwacji – będą elektronicznie protokołowane. Następnie urządzenie zostanie przekazane użytkownikowi systemu. Użytkownik otrzyma od partnera serwisowego Toll Collect pierwsze wskazówki oraz instrukcję obsługi.

4. MONTAŻ URZĄDZENIA.

Partner serwisowy TOLL-COLLECT po personalizacji może ustalić z Klientem termin montażu urządzeń.

 

Instrukcja Obsługi urządzenia Toll-Collect pobierz